Op. Dr. Ahmet Umay

(Ophthalmology & Podiatry Surgery )
Chairman of the Board

Op. Dr. Ahmet Umay
OP.DR.AHMET UMAY ( Ophthalmology & Podiatric Surgery ) Chairman of the Board 20.11.1969 tarihinde Ankara ‘da dünyaya gelmiştir.İlk ve  orta ve lise tahsilini,TED.Ankara Koleji’nde tamamlamıştır.Yüksek öğrenimine, Bulgaristan (Meditzinski Universitet Plovdiv / Sofia. )’da; 1988’de başlamıştır,Tıp eğitimini,İngiltere Bristol Üniversitesi   &1999 yılında,(Ophtalmology /MBA) ve( Eye Surgery & Diseases ) PH.D olarak  tamamlamıştır. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi alanında ,özel çalışma alanı ; Refraktif Cerrahi,Katarakt,Glokom ve Strabismus konusu üzerinedir. Avrupa Katarakt ve Refraktif  Derneği,Uluslararası Refraktif Cerrahi Derneği, ve Amerikan Oftalmaloji Akademisi Üyesidir.United Kingdom Eye’s of Surgery Association ve  Unıted Kingdom Podiatric Surgery Association üyesi olan,
Dr.UMAY,İngiltere;Journal of the Optalmalogy literatüründe, “Glokom Cerrahisi” üzerine,klinik çalışmalarda pekçok başarılar elde etmiştir.
1999 yılı, “UK.ILDONWELL MASTER SURGERY” Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bununla beraber(Podiatric Surgery) Ayak ve Ayakbileği hastalıkları cerrahisi alanında (Podiatric Feet Surgery Association) derneğinin 1999 yılından itibaren üyeliğini sürdürmektedir.Başta İngiltere olmak üzere,İrlanda,İsviçre ve birçok Avrupa ülkelerinde,yapmış olduğu cerrahilerde çok sayıda ödüller alan, Dr.Umay,mali gelir seviyesi düşük Avrupalı ve Türk hastaların,(katarakt glokom,vb ameliyatlarını),toplumsal hizmet anlayışıyla da yapmıştır.Yurt içi ve yurt dışı; Özel Sağlık İşletmelerinde,sermaye ortaklıkları da bulunan,Dr.Umay ;(KKTC ve  İNGİLTERE)de ikamet etmektedir. 2002 yılında devir alarak,kuruculuğunu üstlendiği ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü,ARON Şirketler Grubu bünyesinde(Sağlık&Hizmet)genel faaliyetleri içeren firmalarını kurarak “Sağlık Tesisleri İşletmeciliği”alanında da çalışmalar yapmaktadır. Ortak sermaye teşebbüsleri yatırımlarıyla, Uluslararası Sağlık Turizmini TC.de başlatan ilk firma olmuştur.İngiltere,İsveç,Norveç,Belçika,Danimarka,Bulgaristan,Dubai ,Cyprus/Rum Kesimi,vb.Asya ve Avrupa Ülkelerinden Sağlık Turizmi(Excimer Laser),(Estetik & Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi)alanında,yabancı uyruklu hastalara,hizmet vermek üzere,çalışmaya başlamıştır.
Aron Şirketler Grubu,bünyesindeki,ortak temsilcilik ofislerimiz,ve yurtdışı şubeleriyle profesyonel sağlık turizm hizmetlerini daha da geliştirmiştir.
Sosyal yönü de oldukça kuvvetli olan,Dr.Umay’ın birçok sosyal dernek ve sivil toplum örgütlerinde üyelikleri bulunmaktadır.
Toplum adına faydalı olmak hedefli bünyesindeki,hekim ve gruplarıyla, “Aydınlık Dünya ve Hizmet”sloganıyla ,birçok sosyal platformda,hizmet vermiştir.
Toplumu bilinçlendirmek ve destek amaçlı olarak yaptığı çalışmaları sivil toplum kuruluşları,zaman zaman (Lions Clup Federation),(Rotary) Dernekleri bazında da komite çalışmalarıyla,Aron Şirketler Grubu sponsorluğunda sürdürmektedir.
English CV:
He was born in Ankara in 20.11.1969.He got his primary and secondary education in TED Ankara College Foundation Private High School.He got his master in Bulgaria (Meditzinski Universitet Plovdiv / Sofia. His Medical Profession  began in 1988 University of Bristol, UK,Faculty and Medicine Science), he got his PH.D in UK in 1999 (Ophtalmology/MBA) and (Podiatric Surgery & Disease) In the field of Eye Diseases and Surgical; His Special Departments are Refractive Surgery, Cataract, Glaucoma and Strabismus.
Membership of Professional Societies: He is a member of Cataract and Refractive Association, International Refractive Surgery Association and American Ophtholmalogy Academy. In the field of Podiatric Surgery; He has been  the member of Podiatric Feet Surgery Association since 1999. Umay,who has many honors in many succesful surgeries in England, Ireland and European Countries.. Honors And Awards: Dr. UMAY;The member of United Kingdom Eyes of Surgery Association and United Kingdom Podiatric Surgery Association, has achieved successes on clinical studies in the field of Glaucoma Surgery which is in the literature of Journal of Optalmalogy in England. He took honor of ” UK/ILDONWELL MASTER SURGERY” in 1999.
He took over ARON Group of Companies in 2002, and He is the Chairman of the Board. Within this company he went into business by setting up companies including the fields of  Health & Service-Domestic & Foreign Trade (Health Facilities Management). With his attempts to venture capital investment; He became  first to be the company that started “International Health Tourism.” He has been working in  England, Sweden,Norway,Denmark,Belgium,Cyprus,Dubai and such European countries in the field of Excimer Laser, Plastic and Reconstructive Surgery for the foreign patients. The represantative offices in abroad within the ARON Company has developed the services in the field of Health Tourism in 2003.
He and his teams serviced in the social symposium,free cataract surgery, eye scans, supply of lenses, attempt to struggle glaucoma,laser eye surgery etc. Umay has investment partnerships. He served in the sponsorhip of ARON :  Villages, Free Vaccination,Diabetic Retinopathy, Ministry of Education, apprenticeship training, Lions Club Federation and Rotary Club. Given Courses: Leeds University- İnternational Trade Relations Symposium of Health Sector 2000 Bristol University- Glaucoma and İntraocular Treatments  2003 Bristol University- What is Ophtalmology ? 2004 Brighton University- Body Language Techniques 2004 Leeds University- Ophtalmology and Last Methods  for Treatment  2005 Bristol University- Podiatric Surgical Training and New Surgical Methods in Podiatri 2005 Near East University- Phacoemulsification for Cataracts.
2006 Bristol University- Laser Eye Surgery  2007 Manchester University- Human and The Universe 2007 Bristol University- Podiatric Surgery Information,Podiatry Procedures Risks. 2008 He gave lectures;Health Tourism and  First Aid at the European University of Lefke and Near East University(Cyprus) Dr.UMAY is currently at private hospitals makes surgery in UK, Cyprus,Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey.

 

WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.25 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.25(1) WhatsApp Image 2017-11-02 at 22.35.32 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.17 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.18 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.19 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.20 WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.23(1)

WhatsApp Image 2017-10-20 at 10.58.23 WhatsApp Image 2017-10-23 at 10.59.01 WhatsApp Image 2017-11-13 at 22.01.34 WhatsApp Image 2017-11-13 at 22.01.36(1) WhatsApp Image 2017-11-13 at 22.01.36 WhatsApp Image 2017-11-13 at 22.01.38 WhatsApp Image 2017-10-20 at 17.29.50 WhatsApp Image 2017-10-20 at 17.26.32

WhatsApp Image 2017-10-20 at 17.21.44