Haberler

Göz muayeneniz ve göz ameliyatlarınızda yanınızdayız.

Göz muayeneniz ve göz ameliyatlarınızda yanınızdayız.
Yorumlar Kapalı
  • İzmir’de,
  • Uluslararası standartlarda en yeni teknoloji cihazlarıyla donanımlı hastanelerde,
  • Üstün teknoloji dizayn ve cihazlarla,
  • İngiltere’de yetişmiş İngiliz Uzman Hekimleri ve öğretim üyeleri inden oluşmuş seçkin bir kadroyla
  • Ameliyat öncesi ve sonrası iyileşme sürecini hızlandırma amaçlı rezonans terapileri
  • Üst düzey otel hizmeti ve 1.Sınıf Ulaşım ve transfer hizmeti ile birlikte
  • Son derece ekonomik paket fiyatları ile

Ortalama tıbbi kontrol ve operasyon süresi 4,5 saat olup,

İstendiğinde aynı gün gidiş-dönüş ulaşım sağlanmaktadır.

123

UYGULAMALARIMIZ

Katarakt operasyonları

Femtosaniye Lazer teknolojisi, katarakt cerrahisinin en önemli aşamalarının, el değmeden bilgisayar kontrolünde gerçekleştirilmesini sağlayarak iyileşme sürecini kısaltmakta ve daha güvenli cerrahi yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.

 Femtosaniye laser

Doku içinde istenilen derinlikte, genişlikte ve şekilde kesi oluşturabilen bir cihazdır. FS 200 femtosaniye laser bu amaçla geliştirilen en hızlı ve güvenli teknolojidir.

 Phacoemulcification Medhod

Modern ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyon cerrahisi kataraktın çekirdeğini ve korteksini oluşturan lens liflerinin çıkarılmasını ve posterior epitel kapsülün yeni suni göz içi lensi (IOL) tutmasını ve vitreus humusunu ön kamaradan uzak tutmasını gerektirir. Ekstrakapsüler katarakt ameliyatı teknikleri başlangıçta manuel nükleer ifade ile ilgilidir. Fakoemülsifikasyon mekanik olarak katarakt ekstraksiyon cerrahisinde ekstrakapsüler bir tekniktir.

Smile Laser

SMILE (Küçük İnsizyon Lentikül Ekstraksiyonu), daha yüksek miyopi (kısa görme) derecesini düzeltebilen, minimal invaziv bir prosedürdür. SMILE, astigmatizmalı veya astigmatizma olmayan kişiler için uygundur.

 Yüzeysel Tedavi (PRK-LASEK)

PRK tekniğinde gözün en ön saydam tabakası olan kornea epiteli alındıktan sonra lazer uygulanır. Epitel dokusu kendi kendine 3 günde iyileşir. LASEK tekniğin de gözün en ön saydam tabakası olan kornea epiteli seyreltilmiş alkol ile yumuşatılarak kaldırılmakta ve altta kalan kısma lazer uygulanmaktadır. Ardından epitel tekrar eski pozisyonuna yerleştirilmektedir. İyileşme 3 günde gerçekleşir.

Monofokal lens uygulamaları
Kişinin gözüne bu tür bir lens konulduğu zaman kişi uzağı gözlüksüz, net görebilir. Bu lensin uygulandığı kişiler yalnızca okuma gözlüğüne ihtiyaç duyar.

Multifokal lens uygulamaları
Gözlük kullanmak istemeyen kişiler, üzerinde çok fazla odak bulunan multifokal lensleri kullanabilir.

Trifokal lens uygulamaları
Multifokal lenslerin gelişmesiyle birlikte, ara mesafelerde de kullanılabilecek lens ihtiyacı gündeme geldi. Çünkü araç kullanmak ya da gazete, kitap okumanın yanı sıra günümüz insanı bilgisayar başında da çok fazla zaman geçirir. Üç odaklı yani trifokal lensler günümüzde sıkça tercih edilir.

Refraktif lens değişimi
Katarakt problemi olmayan, numaralı gözlük kullanan ancak lazer ya da benzeri bir yöntem için uygun olmayan kişilere gözlük düzeltme amaçlı katarakt ameliyatı yapılabilir.

Fakik göz içi lens
Numaralı gözlük kullanmaktan rahatsız olan genç yaştaki kişiler fakik göz içi lens tercih edebilir. Bu sayede kişi yakın, orta yakın, uzak gibi her türlü mesafeyi doğal merceği ve yeni konan göz içi lensle birlikte kombine şekilde görebilir.

Otelden alınıp, operasyon sonrası tekrar otelinize bırakılacaksınız.

 

Paket fiyat ve içerikleri için başvurunuz.

OUR APPLICATIONS

Cataract operations

Femtosecond Laser technology helps the cataract surgeon to perform the most important steps of the cataract surgery without touching the computer, thereby shortening the healing process and helping to make safer surgery.

Femtosaniye laser

A device capable of creating is cuts in the desired depth, width and shape within the tissue. The FS 200 femtosecond laser is the fastest and safest technology developed for this purpose.

 

123

 

Phacoemulcification Medhod

Modern extracapsular cataract extraction surgery involves removal of the lens fibers, which form the nucleus and cortex of the cataract, leaving the posterior epithelial capsule to hold the new artificial intraocular lens (IOL) and keep the vitreous humor away from the anterior chamber. Extracapsular techniques of cataract extraction surgery originally involved manual nuclear expression. Phacoemulsification is a mechanically assisted extracapsular technique of cataract extraction surgery.

 Smile Laser

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) is a minimally invasive procedure, which can correct higher degrees of myopia (short sightedness). SMILE is suitable for individuals with or without astigmatism.

Monofocal lens applications

When such a lens is placed in the eye of the person, the person can see the eye without any glasses. Those who apply this lens only need reading glasses.

Multifocal lens applications

People who do not want to use glasses can use multifocal lenses with too much focus.

Triphocal lens applications

With the development of multifocal lenses, the need for lenses that can be used at intermediate distances is on the agenda. In addition to driving or reading newspapers and books, modern people spend a lot of time at the computer. Trifocal lenses with three focal points are frequently preferred today.

Refractive lens change

Cataract surgery can be performed for glasses that do not have a cataract problem, use numbered glasses but are not suitable for a laser or similar method.

Phakic intraocular lens

Younger people who are uncomfortable using numbered glasses may prefer phakic intraocular lenses. In this regard, people can see all kinds of distances, such as near, medium, and far, in combination with natural lens and newly inserted intraocular lens.

You will be taken from the hotel and left to your hotel again after the operation

For details apply to us